Voorbereiding nalatenschap

We schuiven het vaak voor ons uit. Het opschrijven van zaken die voor u belangrijk zijn en dierbaren straks moeten weten. Praktische zaken als adressen van familie en vrienden, documenten en bijvoorbeeld uw digitale gegevens van social media. Maar ook financiële gegevens en wensen met betrekking tot uw vermogen en uw bank- en verzekeringszaken. Voor het maken van een goed testament is het van belang uw vermogen en voorzieningen in kaart te brengen.

Het is raadzaam dit goed te regelen. Ik sta klaar om u hierbij te helpen en te adviseren.

 

Mijn dienstverlening bestaat uit het bieden van inzicht en overzicht. Dit kan door het vastleggen van uw (financiële) administratie, documenten, akten én uw wensen in geval van uw overlijden, in een (digitaal) dossier. Uw persoonlijk (nalatenschaps)dossier. Tevens zal ik hierbij de juridische en fiscale kant met u bespreken.

Juridische kant: Komt uw nalatenschap bij de juiste personen terecht? Blijft uw partner verzorgd achter? Ik leg u uit wat het wettelijk erfrecht voor u heeft geregeld of beoordeel of uw eerder gemaakte testament nog actueel is.

Fiscale kant: Betalen uw erfgenamen niet teveel belasting? Ik kan voor u uitrekenen hoeveel erfbelasting uw erfgenamen betalen na uw overlijden. Hierbij kan ik advies geven of besparing van erfbelasting mogelijk is.

Zakelijke kant: Bij een goede voorbereiding van uw nalatenschap horen ook uw uitvaartwensen. Hierbij bespreek ik ook de financiële aspecten van een uitvaart.

Nu regelen geeft u rust en later uw nabestaanden alle duidelijkheid.

Afwikkeling nalatenschap

Na een overlijden van iemand in uw directe omgeving komt er veel op de nabestaande(n) af. In korte tijd moet veel geregeld worden. Familie en vrienden moeten worden geïnformeerd en de uitvaart geregeld. Van alles moet in kaart worden gebracht, zaken verkocht, schulden afgelost. Als nabestaande kunt u dit natuurlijk allemaal zelf doen. Soms vergt het specifieke kennis, maar het vergt in ieder geval veel tijd. De afwikkeling duurt in de praktijk meestal één tot twee jaar.

Ik ontlast u graag door u hierbij te helpen of het volledig uit handen nemen van de afwikkeling.

 

Mijn dienstverlening bestaat uit het uit handen nemen van de zakelijke, financiële en fiscale afwikkeling van een nalatenschap. Dit kan alleen de administratieve afwikkeling zijn maar daarnaast ook andere en meer praktische zaken bevatten, zoals het ontruimen van een woning.

Basiswerkzaamheden bestaan uit:

 • het opmaken van de boedelbeschrijving via het Digitaal Nalatenschapsdossier
 • het zorg dragen voor opstelling van de verklaring van erfrecht door de notaris, waaronder mede is begrepen het doen van erfgenamen onderzoek
 • het informeren van instanties over het overlijden, waaronder begrepen verzekeringsmaatschappijen
 • het informeren van banken en eventuele automatische incasso’s wijzigen of stopzetten
 • het informeren van werkgever of uitkeringsinstantie
 • het laten doorsturen van de post van de overledene naar het adres van de gevolmachtigde
 • het innen van vorderingen, zoals van levensverzekering of pensioen, die aan de nalatenschap toekomen, alsook voor de ontvangst hiervan kwijting te verlenen
 • het betalen van de verschuldigde belastingen (waaronder die vanwege de Successiewet)
 • het voldoen van schulden van de nalatenschap, waaronder de uitvaartkosten en legaten
 • het opnemen van banktegoeden en het beschikken over rekeningen bij banken
 • het afleggen van rekening en verantwoording met betrekking tot de door de gevolmachtigde verrichte werkzaamheden aan de erfgenamen via het Digitaal Nalatenschapsdossier.

Mijn werkzaamheden staan garant voor een onafhankelijke en deskundige afhandeling.

Digitaal Nalatenschapsdossier

Bij de uitvoering van mijn werkzaamheden maak ik meestal gebruik van een digitaal dossier. Met als voordeel dat u zelf op ieder gewenst moment online toegang heeft tot uw beveiligde dossier. Wel zo duidelijk, transparant en efficiënt.

Ik informeer u graag.

 

Het Digitaal Nalatenschapsdossier is uniek in Nederland. Hierin worden namelijk alle informatie en documenten met betrekking tot de nalatenschap digitaal vastgelegd. Nabestaanden hebben na uw overlijden via een persoonlijke toegangscode doorlopend toegang tot het digitale dossier en kunnen zo op een efficiënte en gedetailleerde wijze de voortgang van de afwikkeling volgen.

In het digitaal dossier worden alle bekende informatie en documenten die betrekking hebben op de toekomstige nalatenschap bewaard. U kunt hier dan denken aan het testament, de huwelijksvoorwaarden, uitvaartinformatie, enzovoorts. Ook is registratie van bezittingen en schulden mogelijk.

Expertisedesk

Na een intensieve opleiding ben ik benoemd tot Register Executeur door de Stichting Register Executeur gevestigd te Almere. Bij mijn werkzaamheden word ik ondersteund door de Register Executeur Expertisedesk en ben ik altijd op de hoogte van de laatste ontwikkelingen. Ook kan ik hierdoor de voortgang van mijn werkzaamheden garanderen doordat de Stichting Register Executeur in staat is bij eventuele calamiteiten de werkzaamheden over te nemen.

Tarieven

Zowel in het geval van de voorbereiding van een nalatenschap als in het geval van de afwikkeling van een nalatenschap start ik altijd met een kosteloos intakegesprek. Samen met u inventariseer ik wat de globale situatie is en of er ingewikkelde zaken aan de orde zullen komen. Aan de hand hiervan kan ik u een offerte op maat aanbieden, waarin ik een aantal basiswerkzaamheden voor een vaste prijs aanbied.

Ik ga graag met u in gesprek.

 
Bel: 06 51 36 59 43 Contact